Proiectare

Deținem pe acest segment, proiecte de clădiri cu structuri de rezistență din beton armat, oțel, zidărie portantă, lemn și chirpici, construcțiile fiind amplasate atât în Iași, cât și în alte zone ale țării.
Vă prezentăm mai jos o trecere în revistă a acestora:

IAȘI

 • Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” – etajare și consolidare Centrul de cercetări avansate pentru bionanoconjugate și biopolimeri.
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) – complexul de clădiri pentru Centrul de cercetări în condiții climatice dirijate (fitotron), laboratorul de cercetare S+P+2E și sera pentru experimente – ziduri de sprijin din beton armat cu piloți forați.
 • Dana Point SRL – hala de producție – structură mixtă fundații și stâlpi din beton prefabricat și acoperiș de grinzi metalice cu deschideri 2×12 m.
 • DAS SRL – showroom – structură metalică etajată S+P+3E cu subsol din beton.
 • Grup Construcții Est SA – hală de producție cu deschidere de 12 m și acoperiș din grinzi cu zăbrele de metal.
 • Hotel Majestic – fundații pe piloți din beton armat.
 • proprietăți private (case, vile), simple sau duplexuri, P+E.
 • consolidări și etajări: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Spitalul Clinic de Psihiatrie “Socola” – pavilioanele II și VI, Spitalul Clinic de Urgențe “Sf. Spiridon” – secția ORL, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, locuințe private.
 • mansardări cu structuri metalice și lemn.

BĂLȚAȚI

 • Fabrica de mobilă Evoluzione SRL – fundații de utilaje, ziduri de sprijin.

BOTOȘANI

 • Storsack Romania SRL – hală de producție parter metal și extindere depozit.
 • Melana (actuala Rolana Tex SRL) – consolidări centrale de ventilații din beton armat, platforme metalice, bazin apă rezervă de incendiu din beton armat, fundații utilaje.

FĂGĂRAȘ

 • Combinatul Chimic Nitramonia – turnuri de granulare îngrășăminte chimice.

NEGREȘTI-OAȘ

 • Greif Flexibles România SRL – turn metalic H = 25 m pentru montare extruder, fundații utilaje, consolidări structuri din zidărie.

ORADEA

 • Electrocentrale SA (CET) – turnuri din beton armat, estacade benzi transport.

PAȘCANI

 • Retrom SA – hală forjă metalică cu pod rulant, șarpantă metalică la pavilionul administrativ.
 • Adems SRL – pavilion administrativ P+2E din beton armat, hală de producție metalică.

PIATRA NEAMȚ

 • Köber SRL, Turturești – depozite cu structură de metal, consolidare hală de producție vopsele din beton armat, platforme metalice pentru rezervoare materii prime, estacade metalice pentru conducte.
 • cabane lemn la Durău.

SUCEAVA

 • Consolidare la sediul Sucursalei Suceava a Băncii Naționale a României – structură etajată P+4E din beton armat.